استراتژی و رویکردها

Strategy and approaches

شرکت توسعه نفت هرمزان، به عنوان یک مجموعه  پویا ، فعال و شاخص ، اهدافی چون رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت و بهره وری و  افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزائی در منطقه را سرلوحه قرارداده و بر همین اساس در نظر دارد تا با دستیابی بر دانش و فن آوری های روز جهان و تولید محصولاتی با کیفیت برتر ، آینده ای روشن برای مجموعه نفت هرمزان خود رقم زند. 

این شرکت خود را متعهد می داند تا محصولات تولیدی خود را با استانداردهای روز جهان مطابقت داده و جهت برآورد نیازهای داخلی و خارجی به لحاظ کمی و کیفی توان اقتصادی خود را با اتکا به تولیدات کارآمد مستحکم تر نماید